top of page

FAQ's

1. Waarom heet het bedrijf Ditisgeenprbureau.nl?

Wij gaan door waar PR bureau's stoppen. Aandacht is niet het doel maar een tool. Wij maken verhalen die interessant zijn voor journalisten en zien PR en storytelling als onderdeel van de marketingmix (alhoewel PR geen marketing is) Het proces van verhalen pluggen zien wij als sales, we 'verkopen' verhalen aan journalisten. Dit doen we door verschillende contactmomenten te creëren, goede relaties te onderhouden en blijvend in contact te zijn met de doelgroep. Persberichten zijn een onderdeel van de werkwijze maar zeker niet de heilige graal. Continuïteit is king, en de aanhouder wint! Let's Go....

2. Zijn jullie een PR bureau?

In theorie zijn wij een pr-bureau; wij creëren, managen en monitoren strategische PR-campagnes. Het verschil met het gemiddelde PR-bureau? Wij werken uitsluitend met ondernemende professionals, die een bredere blik hebben op PR en ondernemerschap dan reguliere communicatie professionals.

Wij zijn een betrokken sparringspartner met oog voor ondernemerschap en zijn toegewijd om bij te dragen aan het behalen van de algemene doelstellingen.  We werken graag samen met het growth -en marketingteam en zullen niet schromen om breder advies te geven als de situatie daar om vraagt.

3. Waarom zou ik kiezen voor een 4, 8 of 12 maanden durende samenwerking?

PR en storytelling hebben tijd nodig. Meerdere contactmomenten verspreid over minimaal 4 maanden zorgen ervoor dat de Nederlandse (branche)media en haar lezers geïnteresseerd raken in uw verhaal. Een 8 maanden samenwerking leidt in de regel tot nationale media-aandacht en het behalen van de doelstellingen. Na 12 maanden zal een expert status ontstaan waardoor het bedrijf, het concept of het individu een stevige positie inneemt in de Nederlandse media.

4. Wat is jullie werkwijze?

Wij gaan op zoek naar de relevante nieuwsverhalen binnen uw organisatie.  Deze verhalen gieten wij in persberichten, mailings en uitnodigingen voor interviews via de nauwkeurige targeting van journalisten. Vervolgens schetsen contact met de journalist en de relevante statistieken uit onze perssoftware een duidelijk beeld van de nodige vervolgstappen; wij heractiveren de juiste contactpersonen, realiseren publicaties en creëren het relevante verhaal. Mochten verhalen niet worden opgepakt dan passen we de strategie aan.

5. Wat is PR anno 2023?

PR biedt zichtbaarheid en zichtbaarheid biedt kansen.

Journalisten zijn de 4de macht binnen het model van Montesquieu. Een validatie en publicatie door die 4de macht zorgt naast validatie ook voor zichtbaarheid en dus kansen. Afhankelijk van de doelstellingen van de  organisatie, kan een strategische PR-campagne bijdragen aan personal branding, sales, het aantrekken van partners, personeel of investeerders.

6. Zijn persberichten de heilige graal in PR?

Nee. Persberichten zijn nog steeds waardevol voor het slagen van een succesvolle pr-campagne. Maar waar in het verleden het persbericht als heilige graag gezien werd, zijn erin de huidige tijd meer manieren en kanalen om in contact te treden met journalisten.

7. Over hoeveel perscontacten beschikt het bedrijf?

Ditisgeenprbureau.nl beschikt over een database van ruim 1 miljoen perscontacten. Wij kunnen in principe elke sector of branche bedienen; wereldwijd. 

8. Geven jullie garanties?

Ditisgeenprbureau.nl garandeert dat we uitsluitend klussen aannemen als we denken PR waarde te kunnen creëren. Daarna gaan we op zoek naar  relevante nieuwsmedia en zullen we verschillende PR experimenten draaien. Op basis van die experimenten volgen publicaties of lessons learned waarop wij de strategie kunnen aanpassen of intensiveren.

9, Wat is storytelling en hoe doen jullie dat?

Storytelling is het vertellen van samenhangende verhalen die gerelateerd zijn aan je organisatie, merk, concept of persoon. Verhalen moeten relevant zijn voor de doelgroep en zijn afhankelijk van de doelstellingen. De doelgroep zijn in eerste instantie de journalisten en hun lezers, kijkers of luisteraars. Door gesprekken te voeren met personen binnen de organisatie ontstaan haakjes, verhalen, invalshoeken en achtergronden.

10. In welke sectoren en opereren jullie?

Wij inventariseren samen met jou of er voldoende vertrouwen is in succesvolle storytelling. Als dit het geval is, gaan we samenwerken. Wij hebben ruime ervaring in de volgende sectoren: software, startups/scaleups, commercieël, tech, food, vastgoed, non-profit, politiek en persoonlijke branding; nieuwswaarde is in principe in elke sector of branche te creëren.

11. Wat is het belangrijkste onderdeel in PR?

Meerdere onderdelen zijn belangrijk bij het slagen van een PR-campagne, zoals het persbericht, de communicatie, de relaties, maar ook sprekende foto's, de juiste journalisten, der her-activatie, de kracht van herhaling en continuïteit.  

12. Kunnen we korting krijgen?

Omdat wij een bedrijf zijn dat zich richt op woorden en storytelling houden wij niet zo van cijfers :-). Daarom kan een eenmalige korting gegeven worden van 5% bij betaling in één keer; dat scheelt ons allemaal administratie zodat die tijd gebruikt kan worden om verhalen te vertellen.

bottom of page