ARTS EN ZORG GROEP ONTWIKKELT TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG


INNOVATIE, EFFICIËNTIE & MEER AANDACHT VOOR DE PATIËNT

Utrecht, 18 april 2024 – Goede en toegankelijke zorg voor iedereen, dat is waar de Arts en Zorg Groep voor staat. Wat de grootste eerstelijnszorg organisatie van Nederland betreft, is digitalisering even onvermijdelijk als functioneel om de zorg toegankelijk te houden. Voor toekomstbestendig huisartsenzorg zijn innovatie en efficiëntie cruciaal. Nieuwe oplossingen geven mensen meer inzicht in en controle over hun gezondheid. Zo krijgen patiënten bij enkele praktijken van Arts en Zorg direct de huisarts aan de lijn, die meteen gericht advies kan geven en indien nodig wordt er meteen een afspraak gemaakt. Met Digital Healthcare richt de groep zich op het ontwikkelen van online diensten en infrastructuur met dezelfde kwaliteit en veiligheid als de traditionele huisartsen. Ook wordt zorg geboden aan specifieke groepen, zoals gedetineerden, asielzoekers en militairen.

Foto: Arts en Zorg, Videoafspraak patiënt op scherm


Vernieuwende huisartsenzorg

De Arts en Zorg Groep biedt vernieuwende huisartsenzorg met ruim twintig Arts en Zorg gezondheidscentra verspreid over het land. Om ook op de lange termijn goede kwaliteit te kunnen blijven garanderen, wordt voortdurend gekeken naar mogelijkheden om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Verschillende digitale en hybride oplossingen zorgen ervoor dat zorgverleners kwalitatieve zorg kunnen blijven bieden, ook in tijden van krapte. Voorbeelden zijn online patiëntenomgeving HuisartsDichtbij en de Gezond.nl app. Ook wordt zorg geboden aan doelgroepen waarbij de toegang tot zorg afwijkt, denk aan huisartsenzorg voor asielzoekers (GZA). En dan is er nog het Medisch Contact Centrum dat organisaties 24/7 huisartsenzorg op afstand biedt via chat, telefoon of video.

Zorg van de toekomst

Amon van den Borg, CEO Arts en Zorg Groep, over de toekomst van zorg: “Om goede zorg te kunnen garanderen is een verandering van het bestaande ecosysteem noodzakelijk. De werkdruk bij zorgverleners moet omlaag, anders valt het over een aantal jaar echt niet meer te bolwerken. Als Arts en Zorg Groep dragen we daaraan bij met ons vernieuwende zorgmodel. Alle Arts en Zorg huisartsenpraktijken maken gebruik van HuisartsDichtbij, de online patiëntenomgeving die ook door lokale zelfstandige huisartsen wordt ingezet. Met de Gezond.nl app ontvangen patiënten digitale zorg als het kan en fysieke zorg op je eigen lokale praktijk als dat nodig is. Zo ontstaat een hybride vorm van zorg, waar zowel zorgverleners als patiënten wel bij varen. Innovatie, efficiëntie en persoonlijke aandacht – dat zijn de belangrijkste aspecten van de zorg van de toekomst.”

nl_NL