Vrouwelijk leiderschap verbetert Rotterdams ondernemersklimaat

13 april 2022

Hoe twee vrouwen de havenstad inclusiever, diverser en ondernemender maken

ROTTERDAM – Vijf jaar geleden heeft de van oorsprong Amerikaanse Melissa Ablett-Jordaan (36) het Amerikaanse Cambridge Innovation Center (CIC) in Rotterdam gelanceerd. Met haar ervaring in het opbouwen van innovatie communities in Boston, Miami en Philadelphia zag Melissa een kans om CIC’s eerste internationale filiaal in Rotterdam te openen. Inmiddels is Melissa COO internationaal en reist ze de wereld over. Haar klus in Rotterdam zat er op en ze heeft het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan general manager Joyce Kornet-Vreugdenhil (35)

Melissa Ablett-Jordaan en Joyce Kornet-Vreugdenhil @CIC Rotterdam

Vrouwelijk leiderschap: Melissa Ablett-Jordaan

Om Rotterdam op de kaart te krijgen als innovatiehub lagen er flinke uitdagingen. De ervaring die ze opdeed in Amerika heeft Melissa geholpen CIC en Rotterdam als innovatiehub op de kaart te krijgen. Toen Melissa haar opdracht succesvol afsloot bleek dat de community vooral uit mannen bestond.

‘Wij kwamen naar Rotterdam om de bouw van het regionale innovatie ecosysteem te ondersteunen en versnellen, dat die vooral uit mannen bestond was een gegeven, voor mijn opvolger Joyce de uitdaging inclusiever en diverser te worden in de breedste zin van de woorden!’ Melissa Ablett-Jordaan, voormalig General Manager CIC Rotterdam.

In 2025 meer dan 20% vrouwen

In 2019 heeft Joyce de positie van General Manager overgenomen. De uitdaging om het ondernemersklimaat inclusiever en diverser te maken kreeg handen en voeten. CIC tekende een contract van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin het doel gesteld werd om in 2025 meer dan 20% vrouwelijke ondernemers in haar community te huisvesten. Ook heeft CIC het charter van Diversiteit in Bedrijf getekend waarin een gedetailleerd diversiteitsplan staat beschreven.

‘Als je in Rotterdam een voornaam van een vrouw noemt, weet iedereen welk bedrijf zij leidt. Vrouwen aan de top zijn schaars en dat moet anders. Onze partnerships met partijen zoals Diversiteit in Bedrijf van de SER, Female Ventures en Voice of All Women moeten daar verandering in brengen. Door inspirerende startups met vrouwen aan de leiding letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven, dragen wij bij aan een inclusief Rotterdams ecosysteem’ Aldus Joyce Kornet-Vreugdenhil

Een betere weerspiegeling van de stad Rotterdam

Onder leiding van Joyce werkt CIC aan diversiteit en stimuleren zij inclusief ondernemerschap op basis van geslacht, etniciteit en achtergrond. De community die nog steeds bestaat uit meer dan 85% mannelijke ondernemers richt zich op inclusieve rolmodellen en wil een accurate weerspiegeling van de stad Rotterdam worden. Joyce hoopt dat CIC hét rolmodel op het gebied van diversiteit gaat worden.

nl_NL