WOZwet.nl start rechtszaak tegen Gemeente Best

Ongelijke behandeling bezwaarschriften van particulieren en bureaus leidt tot geschil

De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente en wordt gebruikt om de hoogte van belastingen vast te stellen, waaronder de onroerende zaak- en inkomstenbelasting. Huiseigenaren die het oneens zijn met de hoogte van de WOZ-waarde kunnen hulp inroepen van speciale WOZ-bureaus, zoals WOZwet.nl Het bureau ontdekte dat de gemeente Best bezwaren van bureaus anders behandelde dan die van inwoners zelf. Daarom startte het bedrijf een rechtszaak tegen de gemeente. Volgens het bureau is rechtsbescherming tegen de machtige overheid van groot belang. WOZwet.nl wil bereiken dat iedereen op een rechtvaardige en laagdrempelige manier kan worden geholpen als ze mogelijk onterecht te veel belasting moeten betalen. Ook als ze bijgestaan worden door een WOZ-adviesbureau.

Foto: Joas Hollander (23), WOZwet.nl jurist en woordvoerder

Als iemand vermoedt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kan hij een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Omdat hier vaak specialistische kennis voor nodig is, nemen veel huiseigenaren kosteloos een WOZ-bureau in de arm. Gemeenten zijn vaak sceptisch over deze praktijk omdat WOZ-bureaus over het algemeen onvoldoende aandacht besteden aan het bezwaar, wat tot extra werk voor de gemeente leidt. Ook vinden gemeenten dat de bureaus hun cliënten onvoldoende informeren over de kosten die gemeenten moeten maken als gevolg van een goedgekeurd bezwaar.

“Die klachten zijn in ons geval helemaal niet terecht”, zo stelt Joas Hollander, die bij WOZwet.nl als jurist voor duizenden particuliere huiseigenaren werkt en talloze WOZ-zaken per jaar behandelt. “Wij voeren een uitgebreid onderzoek uit bij iedere aanvraag en stellen zorgvuldig het bezwaarschrift op, we geven de gemeente alles op een presenteerblaadje en daarna zijn we bovendien bereid om alles uitgebreid toe te lichten tijdens de hoorzitting.” En over de kosten voor de gemeente zegt Joas het volgende: “Onze service is gratis voor onze cliënten maar wij werken natuurlijk niet voor niets, als de gemeente de WOZ-waarde herstelt na ons verzoek dan moet de gemeente onze kosten vergoeden. Als het ons niet lukt, dan nemen wij de kosten op ons. Daar zijn we open en eerlijk in.” Een glashelder en fair verhaal.

Rechtszaak gemeente Best

Veel gemeenten hebben echter het idee dat WOZ-bureaus alleen geïnteresseerd zijn in de vergoeding en niet het belang van hun cliënten vooropstellen. “Bij alle bezwaren van WOZwet.nl tegen de gemeente Best viel het ons op dat de gemeente bezwaren van WOZ-bureaus anders lijkt te behandelen dan bezwaren die inwoners zonder tussenkomst van WOZ-bureaus hebben ingediend.” zegt Joas Hollander. “Daarom hebben wij tegen de gemeente Best een rechtszaak aangespannen. Als de beroepszaak gegrond wordt verklaard gaat de proceskostenvergoeding naar wetswinkel Best, wij verdienen er dus niets aan”. Het is nu aan de rechter om te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is geweest van ongelijke behandeling.

Tijdens de beoordeling van WOZwet.nl van de uitspraken op de bezwaarschriften, viel de ongelijke behandeling op. In de uitspraak staat dat de gemeente Best het niet noodzakelijk vindt om te reageren op de standpunten van WOZwet.nl. Volgens de gemeente Best heeft een zienswijze van de gemeente namelijk geen toegevoegde waarde omdat er ‘andere belangen’ aanwezig zouden zijn. De gemeente Best doelt hiermee op de vergoeding die WOZ-bureaus krijgen voor een hoorzitting wanneer een bezwaar goedgekeurd wordt. Hierop reageert Joas Hollander, “Door dit te doen, verhindert de gemeente Best feitelijk een juiste juridische procedure, wat niet bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid.”

WOZwet.nl 3de grootste adviesbureau van Nederland 

“Dat is natuurlijk onaanvaardbaar”, vervolgt Hollander. “Wij staan voor een prettige en oprechte samenwerking met gemeenten waarbij transparantie centraal staat. Wij willen gemeenten juist helpen bij het bezwaarproces en streven naar een goede samenwerking. Het doel van ons bureau is te zorgen voor correcte belastingen. Dat we van belangrijke toegevoegde waarde zijn blijkt wel uit het feit dat we met WOZwet.nl in 2022 voor ruim €40 miljoen aan WOZ-waarden verlaagden.”

nl_NL